Este aproape o magie sa te dedici complet fiecarui lucru pe care-l faci

Aceasta nu se refera doar la numărul de ore pe care le petrecem la lucru, ci, în special, la faptul că ne petrecem prea multe ore încontinuu ,,jonglând,, cu prea multe lucruri în acelaşi timp.

Ceea ce ne-am pierdut, mai presus de toate, sunt punctele de oprire, de relaxare/pauza şi limitele. Tehnologia le-a estompat dincolo de recunoaştere. Oriunde mergem, munca noastră ne urmează, pe dispozitivele noastre digitale (telefoane, blackberry, laptopuri etc.), tot mai insistent şi ,,nepoftit,,. Este ca o ,,mâncărime,,  – nu putem rezista fără să ne scarpinam, chiar dacă în mod invariabil zgârieturile fac mai rau.

Spuneţi adevărul: nu-i asa ca vă răspundeţi la e-mail în timpul apelurilor de conferinţe (şi, uneori, chiar şi în timpul apelurilor-convorbirilor cu o altă persoană)? Nu va aduceţi laptop-ul la întâlniri-şedinţe şi apoi vă prefaceţi că luaţi notiţe în timp ce navigaţi pe net? Nu serviţi masa de prânz la birou? Nu daţi apeluri în timp ce sunteţi la volan, şi chiar trimiteţi sms-uri ocazional, chiar dacă ştiţi că nu ar trebui?

Cel mai mare cost – presupunând că nu clacaţi – este productivitatea. Pe de o parte, pentru faptul că este o simplă consecinţă a divizării atenţiei, astfel că sunteţi parţial implicat în activităţi multiple, dar rareori pe deplin angajati într-una. Iar pe de alta parte, pentru că atunci când treceţi de la o sarcină primară la a face altceva, creşte timpul necesar pentru a termina acea sarcină cu o medie de 25 la sută.

Dar, cel mai insidios este faptul că dacă faci mereu cate ceva, iti „arde” necontenit propriul rezervor disponibil de energie în fiecare zi, astfel încât ai la dispoziţie mai puţina energie cu fiecare oră care trece.

Eu ştiu acest lucru din propria mea experienţă. Mi-a luat de două până la trei ori mai mult atunci când am scris,  dar nu m-am concentrat fără întrerupere pentru o perioadă de timp şi apoi să iau o pauză reală, departe de biroul meu.

Cel mai bun mod pentru o organizaţie să alimenteze o productivitate mai mare şi gândirea inovatoare este de a încuraja puternic perioade bine determinate de focalizare absorbita, precum şi perioade mai scurte de pauza pentru o „reînnoire”/refacere reala.

Daca esti manager,  iata trei politici valoroase in acest sens:

1. Menţine disciplina întâlnirilor/sedintelor delucru.

Programeaza întâlniri pentru 45 de minute, mai degrabă decât de o oră sau mai mult, astfel încât participanţii sa poata sta concentrati. Lasa timp după aceea, pentru a reflecta asupra a ceea ce s-a discutat şi de a va „recupera”/reface înainte de obligaţia de următoare. Fixeaza toate reuniunile la un moment/o ora precis/a, si insistă ca toate dispozitivele digitale (telefoane, laptopuri etc.) sa fie oprite pe parcursul intalnirii.

2. Opreste solicitarile la care atepti/se aşteaptă răspunsuri instant/imediate in fiecare moment al zilei. Acestea ii obligă oamenii tăi sa reactioneze in orice moment, „fracturandu-le” atenţia concentrata de la task-ul/sarcina prioritara, şi face dificil pentru ei de a-si susţine atenţia asupra priorităţilor deja stabilite. Sspre exemplu, le poti solicita să-si opreasca e-mailurile pentru anumite momente/perioade de timp. Dacă apar urgente, ii poţi apela – dar aceasta sa nu se întâmple foarte des.

3. Încurajeaza timpii de „reînnoire”/momentele de pauza. Fixeaza cel puţin o perioada de timp în timpul zilei in care sa-ti încurajezi colaboratorii/angajatii sa se opreasca din lucru şi să ia o pauză. Oferă o oră dupa-amiaza de yoga, meditaţie sau organizeaza o plimbare de grup sau de antrenament, sau ia în considerare crearea unei camere de recreere în  care oamenii se pot relaxa sau, de ce nu, chiar sa traga un pui de somn.

Este, de asemenea, important pentru ca fiecare persoana sa-si stabileasca limitele proprii. Luaţi în considerare aceste trei comportamente:

1. Fa cel mai important lucru în primele ore ale dimineţii, de preferinţă fără întrerupere, timp de 60 de la 90 de minute, cu un început clar şi un interval de timp clar de oprire/pauza. Dacă este posibil, incearca să lucrezi într-un spaţiu privat în această perioadă, sau cu sunetul redus (căşti). În cele din urmă, fiecare rezista impulsului de distragere a atenţiei, ştiind că are un moment de oprire clar desemnat. Cu cat mai mult vei fi absorbit de activitatea desfasurata, cu atat vei fi mai productiv. Când ai terminat, ia-ti cel puţin câteva minute de pauza/relaxare!

2. Stabileste-ti intervale regulate, programate in care să te gândesti mai mult pe termen lung, creativ, sau strategic. Dacă nu, vei ceda în mod constant in fata „tiraniei” tuturor urgenţelor. De asemenea, găseste-ti un alt mediu în care să facă această activitate – de preferat unaul in care esti relaxat şi care să te conducă la deschis la gândire.

3. Ia vacante reale şi regulate. Real înseamnă că atunci când sunteţi în afara job-ului/serviciului, esti cu adevarat deconectat de la locul de muncă. Prin regulat se înţelege de mai multe ori pe an, dacă este posibil, chiar dacă unele sunt numai două sau trei zile, adăugate la un week-end. Cercetarea sugereaza ca vei fi mult mai sănătos dacă iti iei tot timpul vacanta, si mai productiv per ansamblu.

Un singur principiu se află în centrul tuturor acestor sugestii. Când desfasuarati orice activitate la locul de muncă, sa fiti pe deplin angajat in activitatea desfasurata, pentru perioade definite de timp. Când sunteţi in pauza/in perioada de relaxare, sa va relaxati cu adevărat.

__________________________________________________

 

THE MAGIC OF DOING ONE THING AT A TIME

It’s not just the number of hours we’re working, but also the fact that we spend too many continuous hours juggling too many things at the same time.
What we’ve lost, above all, are stopping points, finish lines and boundaries. Technology has blurred them beyond recognition. Wherever we go, our work follows us, on our digital devices, ever insistent and intrusive. It’s like an itch we can’t resist scratching, even though scratching invariably makes it worse.
Tell the truth: Do you answer email during conference calls (and sometimes even during calls with one other person)? Do you bring your laptop to meetings and then pretend you’re taking notes while you surf the net? Do you eat lunch at your desk? Do you make calls while you’re driving, and even send the occasional text, even though you know you shouldn’t?
The biggest cost — assuming you don’t crash — is to your productivity. In part, that’s a simple consequence of splitting your attention, so that you’re partially engaged in multiple activities but rarely fully engaged in any one. In part, it’s because when you switch away from a primary task to do something else, you’re increasing the time it takes to finish that task by an average of 25 per cent.
But most insidiously, it’s because if you’re always doing something, you’re relentlessly burning down your available reservoir of energy over the course of every day, so you have less available with every passing hour.
I know this from my own experience. I get two to three times as much writing accomplished when I focus without interruption for a designated period of time and then take a real break, away from my desk. The best way for an organization to fuel higher productivity and more innovative thinking is to strongly encourage finite periods of absorbed focus, as well as shorter periods of real renewal.
If you’re a manager, here are three policies worth promoting:
1. Maintain meeting discipline. Schedule meetings for 45 minutes, rather than an hour or longer, so participants can stay focused, take time afterward to reflect on what’s been discussed, and recover before the next obligation. Start all meetings at a precise time, end at a precise time, and insist that all digital devices be turned off throughout the meeting.
2. Stop demanding or expecting instant responsiveness at every moment of the day. It forces your people into reactive mode, fractures their attention, and makes it difficult for them to sustain attention on their priorities. Let them turn off their email at certain times. If it’s urgent, you can call them — but that won’t happen very often.
3. Encourage renewal. Create at least one time during the day when you encourage your people to stop working and take a break. Offer a midafternoon class in yoga, or meditation, organize a group walk or workout, or consider creating a renewal room where people can relax, or take a nap.It’s also up to individuals to set their own boundaries. Consider these three behaviors for yourself:

1. Do the most important thing first in the morning, preferably without interruption, for 60 to 90 minutes, with a clear start and stop time. If possible, work in a private space during this period, or with sound-reducing earphones. Finally, resist every impulse to distraction, knowing that you have a designated stopping point. The more absorbed you can get, the more productive you’ll be. When you’re done, take at least a few minutes to renew.
2. Establish regular, scheduled times to think more long term, creatively, or strategically. If you don’t, you’ll constantly succumb to the tyranny of the urgent. Also, find a different environment in which to do this activity — preferably one that’s relaxed and conducive to open-ended thinking.
3. Take real and regular vacations. Real means that when you’re off, you’re truly disconnecting from work. Regular means several times a year if possible, even if some are only two or three days added to a weekend. The research strongly suggests that you’ll be far healthier if you take all of your vacation time, and more productive overall.
A single principle lies at the heart of all these suggestions. When you’re engaged at work, fully engage, for defined periods of time. When you’re renewing, truly renew. Make waves. Stop living your life in the gray zone.

TONY SCHWARTZ

Tony Schwartz is the president and CEO of The Energy Project and the author of Be Excellent at Anything. Become a fan of The Energy Project on Facebook and connect with Tony at Twitter.com/TonySchwartz and Twitter.com/Energy_Project.
Anunțuri

O părere la “Este aproape o magie sa te dedici complet fiecarui lucru pe care-l faci

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s