Citat

Indrazneste!

Într-o lume…, îndrăznește, vei reuși, vei birui; doar îndrăznește!

Într-o lume în care întunericul primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu luminos(-oasă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii nu mai vor să înțeleagă și să ajute,
Îndrăznește, fii tu înţelegător(-oare) și ajută; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care răutatea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu bun(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care ura primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu iubitor(-oare); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii sunt răzbunători, nemiloși şi laşi,
Îndrăznește, fii tu iertător(-oare), milostiv(ă) şi curajos(-oasă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care neliniștea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu liniştit(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care avariția primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu altruist(ă), generos(-oasă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii sunt nefericiți și deznădăjduiți,
Îndrăznește, fii tu fericit(ă) și cu nădejde; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care nedreptatea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu dre(a)pt(ă), onest(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care vinovăția primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu inocent(ă), lipsit(ă) de orice vină; doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii sunt nerespectuoși și nesimțitori,
Îndrăznește, fii tu respectuos(-oasă) și cu bun-simț; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care vanitatea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu modest(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care mândria primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu smerit(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii sunt mincinoși, ipocriți și ignoranți,
Îndrăznește, fii tu sincer(ă), natural(ă) și cult(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care lenea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu harnic(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care nerăbdarea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăznește, fii tu răbdăto(a)r(e); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii sunt mereu nemulțumiți şi nerecunoscători,
Îndrăznește, fii tu mulțumit(ă) şi recunoscător(-oare) mereu; îndrăzneşte!
Într-o lume în care desfrânarea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăzneşte, fii tu înfrânat(ă), decent(ă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care anormalitatea primează mai mult ca niciodată,
Îndrăzneşte, fii tu normal(ă) cu adevărat; doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii îşi doresc doar valori pământești, efemere;
Îndrăzneşte, doreşte-ţi tu valori cereşti, veşnice; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care necredinţa primează mai mult ca niciodată,
Îndrăzneşte, fii tu credincios(-oasă); doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii îşi cultivă în ei aproape numai defecte,
Îndrăzneşte, cultivă tu calităţi, virtuţi, în tine; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care necurăţia primează mai mult ca niciodată,
Îndrăzneşte, fii tu curat(ă) fizic şi spiritual; doar îndrăzneşte!
Într-o lume unde oamenii nu se mai căiesc de păcatele lor,
Îndrăzneşte, căieşte-te tu şi cere iertare, ţine post şi roagă-te; doar îndrăzneşte!
Într-o lume în care „întunericul” doreşte ca oamenii să uite de Dumnezeu,
Îndrăznește, te rog, nu-L uita; trăieşte cu El în inimă, suflet şi minte; doar îndrăzneşte!
Într-o lume care este pe punctul de a se prăbuşi, de a se sfârşi, încet dar sigur,
Iar ţie, ţie îţi este frică de faptul că poate nu vei reuşi, că nu vei fi salvat(ă),
Îndrăzneşte, te rog, doreşte-ţi şi luptă-te să-ţi schimbi viaţa în bine; apropie-te de Dumnezeu, doar îndrăzneşte!
Îndrăzneşte, te rog, lasă grijile în spate şi mergi încrezător(-oare) pe drumul vieţii; cu credință în El și cu rugăciune în minte, doar îndrăzneşte!
Îndrăzneşte, te rog, Dumnezeu niciodată nu te va părăsi, vei fi ajutat(ă), vei reuşi, vei birui, doar îndrăzneşte!

(© Niculae D. Nicuşor; Într-o lume…, îndrăznește, vei reuși, vei birui; doar îndrăznește! – poezie extrasă din lucrarea electronică „Mulțumesc pentru iubirea Ta”).
________

 

In a world in which the darkness prevails more than ever,
Dare, be bright; just dare!
In a world where the people do not want to understand and help,
Dare, be understanding and helpful; just dare!
In a world in which the malice prevails more than ever,
Dare, be good; just dare!
In a world in which the hatred prevails more than ever,
Dare, be loving; just dare!
In a world where the people are vengeful, ruthless and cowardly,
Dare, be forgiving, compassionate and courageous; just dare!
In a world in which the intranquility prevails more than ever,
Dare, be serene; just dare!
In a world in which the avarice and the selfishness prevails more than ever,
Dare, be altruistic, generous; just dare!
In a world where the people are unhappy and despondent,
Dare, be happy and with hope; just dare!
In a world in which the injustice prevails more than ever,
Dare, be just, honest; just dare!
In a world in which the guilt prevails more than ever,
Dare, be innocent, devoid of any blame; just dare!
In a world where the people are disrespectful and unfeeling,
Dare, be respectful and with common sense; just dare!
In a world in which the vanity prevails more than ever,
Dare, be modest; just dare!
In a world in which the pride prevails more than ever,
Dare, be humble, quakerish; just dare!
In a world where the people are liars, hypocrites and ignorant,
Dare, be frank, natural and cultivated; just dare!
In a world in which the laziness prevails more than ever,
Dare, be diligent, hard-working; just dare!
In a world in which the impatience prevails more than ever,
Dare, be patient; just dare!
In a world where the people are always dissatisfied and ungrateful,
Dare, be always thankful and grateful; just dare!
In a world in which the immorality prevails more than ever,
Dare, be moral, decent; just dare!
In a world in which the abnormality prevails more than ever,
Dare, be truly normal; just dare!
In a world where the people only wish earthly values, ephemeral,
Dare, wish celestial values, eternal; just dare!
In a world in which the faithlessness prevails more than ever,
Dare, be faithful; just dare!
In a world where the people grow in them almost only defects,
Dare, cultivate qualities, virtues, in yourself; just dare!
In a world in which the impurity prevails more than ever,
Dare, be clean physically and spiritually; just dare!
In a world where the people are not repent of their sins,
Dare, repent and ask for forgiveness, keep fast and pray; just dare!
In a world in which „the darkness” desires that people forget God,
Dare, please, do not forget Him, live with Him in heart, soul and mind; just dare!
In a world that is on the verge to collapse, to finish, slowly but certainly,
And you, you are afraid that you may not succeed, that you will not be saved,
Dare, please, wish and battle it out to change your life in good; go near to God, just dare!
Dare, please, leave your worries behind and walk trustful on the road of life; with faith in Him and with prayer in mind, just dare!
Dare, please, God will never forsake you, you will be helped, you will succeed, you will defeat; just dare!

(© Niculae D. Nicuşor; In a world…, dare, you will succeed, you will defeat; just dare! – poetry extracted from the electronic essay „Thank you for Your love”).
_______

En un mundo …, atreve, tu tendrás éxito, tu ganaras; sólo atreve!

En un mundo en el que la oscuridad se impone más que nunca,
Atreve, se luminoso(luminosa); sólo atreve!
En un mundo donde la gente no quiere entender y ayudar,
Atreve, se comprensivo(comprensiva) y ayuda; sólo atreve!
En un mundo en el que la malicia prevalece más que nunca,
Atreve, se bueno(buena); sólo atreve!
En un mundo en el que el odio prevalece más que nunca,
Atreve, se amoroso(amorosa); sólo atreve!
En un mundo donde la gente es vengativa, cruel y cobarde,
Atreve, se perdonado, compasivo(campasiva) y valiente; sólo atreve!
En un mundo en el que la intranquilidad prevalece más que nunca,
Atreve, se sereno(serena); sólo atreve!
En un mundo en el que la avaricia y el egoísmo prevalecen más que nunca,
Atreve, se altruista, generoso(generosa); sólo atreve!
En un mundo donde la gente está triste y desanimado,
Atreve, se feliz y con esperanza; sólo atreve!
En un mundo en el que la injusticia prevalece más que nunca,
Atreve, se justo(justa), honesto(honesta); sólo atreve!
En un mundo en el que la culpa prevalece más que nunca,
Atreve, se inocente, desprovisto(desprovista) de toda culpa; sólo atreve!
En un mundo donde la gente es irrespetuoso e insensible,
Atreve, se respetuoso(respetuosa) y con sentido común; sólo atreve!
En un mundo en el que la vanidad prevalece más que nunca,
Atreve, se modesto(modesta); sólo atreve!
En un mundo en el que el orgullo prevalece más que nunca,
Atreve, se humilde; sólo atreve!
En un mundo donde la gente son unos mentirosos, hipócritas e ignorantes,
Atreve, se franco(franca), natural y cultivado(cultivada); sólo atreve!
En un mundo en el que prevalece la pereza más que nunca,
Atreve, se diligente, trabajador(trabajadora); sólo atreve!
En un mundo en el que la impaciencia prevalece más que nunca,
Atreve, se paciente; sólo atreve!
En un mundo donde la gente está siempre insatisfecho e ingrato,
Atreve, se siempre agradecido(agradecida); sólo atreve!
En un mundo en el que la inmoralidad prevalece más que nunca,
Atreve, se moral, decente; sólo atreve!
En un mundo en el que la anormalidad prevalece más que nunca,
Atreve, se verdaderamente normal; sólo atreve!
En un mundo donde la gente sólo quiere valores terrenales, efímero,
Atreve, desea valores celestiales, eternas; sólo atreve!
En un mundo en el que prevalece la falta de fe más que nunca,
Atreve, se creyente; sólo atreve!
En un mundo donde la gente crecen en ellos defectos casi exclusivamente,
Atreve, cultiva cualidades, virtudes, en ti mismo(misma); sólo atreve!
En un mundo en el que la impureza prevalece más que nunca,
Atreve, se limpio(limpia) físicamente y espiritualmente; sólo atreve!
En un mundo donde la gente no se arrepienten de sus pecados,
Atreve, arrepientete y pide perdón, mantén ayuno y ora; sólo atreve!
En un mundo en el que „la oscuridad” quiere que las personas se olvidan de Dios,
Atreve, por favor, no Lo olvides, vive con Él en corazón, alma y mente; sólo atreve!
En un mundo que está al borde del colapso, del final, lentamente pero seguro,
Y tú tienes miedo de que tal vez no podras tener éxito, de que no seras salvado(salvada),
Atreve, por favor, desea y lucha para cambiar tu vida en bien; acercate a Dios, sólo atreve!
Atreve, por favor, deja atrás tus preocupaciones y camina confiado(confiada) en el camino de la vida; con fe en Él y con oración en mente, sólo atreve!
Atreve, por favor, Dios nunca te abandonará, serás ayudado(ayudada), tendrás éxito, ganaras; sólo atreve

(© Niculae D. Nicuşor; En un mundo…, atreve, tu tendrás éxito, tu ganaras; sólo atreve! – poesía extraída de la obra electrónica „Gracias por Tu amor”).

sursa

Reclame

4 păreri la “Indrazneste!

  1. Pingback: Execuţie fructată (Parfumul fructelor exotice) « Gabriela Elena

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s